Trocha z historie o podnikání v Čechách

Podnikání je velmi oblíbená pracovní činnost jak u nás, tak ve světě a každá země si jej přizpůsobuje v návaznosti na svou historii, tradice, mentalitě a kultuře. Na našem území došlo k jeho rozvoji již v 10. století. V ČR má dlouhou tradici, a to zejména na venkově. V následujících staletích nabývalo podnikání na významu, a to díky přesunu populace z venkova do měst. V té době byla samozřejmě základem podnikání řemesla. Byla vytvářena aktivní činností malých a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních družstev, spolků, vzájemných či obecných záložen a družstevních kampeliček. V době hospodářské krize, tzn. ve 20. a 30. letech 20. století úloha těchto družstev a společností ještě posílila. Ovšem vlivem války a po roce 1948 podnikání na nějakou dobu, díky totalitnímu režimu, utichlo.

Historie podnikání

Když pomineme podniky, jejichž význam pohřbil čas, můžeme za nejstarší a dosud či donedávna působící podniky u nás považovat pivovary, které vznikaly už v roce 1348 (stále existující pivovar Broumov). Opravdový rozmach však přišel v 19. století, kdy začaly vznikat významné podniky zvučných jmen, která, ačkoliv pod jiným názvem, fungují dodnes. Příkladem je společnost z roku 1895- Laurin&Klement (předchůdce firmy Škoda), v roce 1825 vznikla Spořitelna česká (dnešní Česká spořitelna) a o dva roky později První česká vzájemná pojišťovna (současná Česká pojišťovna) a mnoho dalších. Tak jako ostatní státy mají své famózní podnikatelské modly, tak i Češi se v oblasti podnikání mají čím chlubit. Ikona Tomáš Baťa mluví za vše. Jeho obrovský obuvnický podnik (Baťa), byl založen ve Zlíně roku 1894. Způsob Baťova podnikání byl přelomový. Politikou nízkých cen dokázal zlikvidovat konkurenci a hravě ovládal celý marketing. Právě díky němu se z malé dědiny ve 20. letech 19. století stal Zlín kulturním a vyhledávaným obchodním městem. Dnes společnost Baťa působí v 68 zemích světa, zaměstnává téměř 50 000 lidí.

Pokud mluvíme o podnikání u nás, obvykle si představíme období po roce 1989, neboť právě tehdy došlo v oblasti podnikání k markantnímu vývoji, jehož podobu známe i dnes. Kdo se tenkrát nebál a chutnul podnikání, jak se říká “pevně za pačesy”, nejspíš z toho těží dodnes. Ovšem od roku 1996 dochází k vážným problémům. Objevuje se silná korupce a vzniká pojem tunelování, označující rozkrádání majetku firem. Na vině je děravá a nepřipravená legislativa a ne zcela vydařená privatizace. Ačkoli se situace posléze poněkud zlepšila, dodnes se česká ekonomika potýká s významnými problémy a podmínky pro podnikání jsou většinou hodnoceny velmi negativně.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...