Jak ustát nevěru?

Nevěra se objevuje kolem vás a není vyloučeno, že se jednou dotkne i vašeho vztahu a přímo vás. Málokdo zůstane ušetřen toho, aby se ho tento jev během života alespoň jednou nějak nedotkl. Promítnout se může nejenom do života obou aktérů vztahu, ale i do životů jejich blízkých. Jak celou věc se ctí ustát?

Je vůbec člověk stavěný na monogamii?

Každý člověk může nějakým způsobem ujet. Proto je nevěra tak široce rozšířeným jevem. Existují dokonce i teorie o tom, že člověk není tvor stavěný na to být celý život věrný jedné jediné osobě opačného pohlaví. Často se například mluví o takzvané sériové monogamii, kdy prostě člověk udržuje vztah s jedním partnerem a pak ho po nějaké době vystřídá další partner. Ať je to jak chce, ať se to komu líbí nebo ne, nevěra k životu určitým způsobem patří, stává se kořením života. Jde o to, jak se s ní vypořádáme.

Budujte partnerství

První zásadou je vytvářet takové partnerství, ve kterém by druhá polovička vlastně neměla mít žádný důvod být nevěrná. To znamená nechávat partnerovi dost prostoru pro jeho vlastní iniciativu, respektovat jeho zájmy a názory, podporovat ho v jeho konání, dávat mu najevo svoji náklonnost. Když pomineme náhodnou nevěru, která vznikne třeba na firemním vánočním večírku, kde jsou oba aktéři opilí a právě tento stav je dá dohromady, většina nevěr vzniká proto, že tomu druhému ve vztahu něco chybí a hledá to jinde. Neposkytujete partnerce či partnerovi dostatek respektu? Podvědomě se poohlíží po někom, kdo jí či jemu respekt zajistí. Proto je nutné vztah budovat, pracovat na něm.

Nedopusťte, aby vámi cloumaly emoce

Když už k nevěře dojde, jakkoli je to nepříjemné, je třeba zachovat chladnou hlavu. Snažit se být nad věcí, i když to ve vás vře. Nevybouchnout v první chvíli, neházet partnerovi či partnerce věci z okna, ale jít to rozchodit třeba na dlouhou procházku do parku. S určitým odstupem se věci řeší lépe, hlavně si uvědomíte, jestli vám ten vztah za to stojí, jestli to bylo prostě jen klopýtnutí, nebo se nevěra stala jen vyvrcholením dlouhodobého napětí a neřešení věcí. Pokuste se odpustit, i když to není jednoduché. Nakumulovaná zlost a žárlivost vám ale může způsobit i určité zdravotní problémy, a to za to nestojí. Je skvělé, když se na problém dokážete podívat i nezúčastněnou optikou jakoby zdálky.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...