Začátek podnikání nemusí být těžký

Chcete se pustit se do podnikání? Máte zajímavý nápad a vytipovaný obor, o kterém jste přesvědčeni, že byste se v něm dobře uplatnili? Nevíte ale jak v podnikání začít, protože jste úplnými nováčky? Pokud ano, pomůžeme vám se vrhnout do víru podnikání.

 

Bez zákona ani ránu

Jak říkají ekonomické definice, je podnikání „soustavnou činností prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. V České republice můžete podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. Ovšem musíte mít ke své činnosti nějaké oprávnění, většinou živnostenské. Podle živnostenského zákona, který u nás nastavuje pravidla podnikání, existují živnosti koncesované a ohlašovací.

Na živnostenský list nemusíte čekat

Ohlašovací živnosti se dělí na vázané, řemeslné a volné. Výhodou je u nich, že vzniknou už v okamžiku, kdy je ohlásíte na úřadech. Nemusíte tedy se začátkem svého podnikání čekat až na chvíli, kdy v ruce živnostenský list. To je rozdíl proti živnostem koncesovaným. Volná živnost vyžaduje jenom splnění všeobecných podmínek jako je zletilost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. U vázaných a řemeslných živností se ale bez odborné způsobilosti neobejdete.

Kdy se obejdete bez oprávnění?

U koncesovaných živností můžete začít podnikat teprve tehdy, když máte potvrzené živnostenské oprávnění. Ke koncesovaným živnostem patří profese, u nichž musíte být odborně způsobilí. Existují ale i případy, kdy žádné oprávnění nepotřebujete. Takové situace nastávají, pokud máte nezávislé povolání, jste třeba spisovatel, hudebník či herec nebo také podnikáte v zemědělství. Stáváte se OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou) bez živnosti, tedy. Ovšem i tady musíte zvážit, jestli pro vás nebude lepší mít volnou živnost. Ta totiž například dovoluje vyšší výdajové paušály.

Jak se k podnikání zaregistrovat?

Stačí zajít na nejbližší živnostenský úřad a zde vyplnit Jednotný registrační formulář. S jeho pomocí zvládnete zabít hned několik much jednou ranou. Ohlásíte živnost, zaregistrujete se k dani k příjmu, oznámíte vaše podnikání zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a můžete se třeba i registrovat k silniční dani. Nemusíte pak běhat po všech úřadech zvlášť a můžete se rovnou pustit do práce na svém zisku.

 

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...