Firemní vzdělání jako něco, co je pro zaměstnance důležité

Zaměstnanci si v zaměstnání mnohdy kladou vysoké cíle nebo mají velké nároky. Většinou jsou dobří v daném povolání ti, které daný obor baví a který je naplňuje, tedy jinými slovy – nechodí do práce kvůli tomu, že musí, ale kvůli tomu, že chtějí. Proto je u nich výplata jen jakýsi příjemný bonus, díky kterému se mohou zdokonalovat. Řada pracovníků však chodí do práce jen z toho důvodu, že je se jedná především o zdroj obživy, proto se rozhodnou osm hodin (mnohdy i více) v práci přetrpět. Jenže takoví zaměstnanci většinou mají ty největší nároky, které si na zaměstnavatele kladou, jenže zaměstnavatel jim jen tak vstříc nevyjde, protože není s pracovníky zrovna dvakrát spokojen. Ostatně tak je to všeobecně všude. Přesně takoví zaměstnanci se v každém podniku najdou, jen lídr si jich musí všimnout a odlišovat je.

Ostatně zaměstnanci v poslední době nehledí pouze na výplatní pásku, ale od samotného zaměstnání něco požadují. Většinou se v poslední době jedná o firemní vzdělávání, které je pro pracovníky velmi důležité. Většiny lidí si totiž uvědomuje, že možnost vzdělávání a nějakého kariérního růstu je stále více a více důležitějším benefitem, který ocení v možném dalším zaměstnání.

Touto otázkou se zabýval i výzkum

Během uplynulých měsíců jsme se mohli setkat s tím, že jsme se mohli stát respondenty na výzkum, který se právě zabýval tím, proč zaměstnanci vlastně pracují v dané profesi. Až pětašedesát procent označilo, že je pro ně důležitý benefit, jenž v sobě obnáší právě možnost firemního vzdělávání a kariérního růstu.

Pro zajímavost, tak mladší pracovníci do třiceti let se promítají v šestadvaceti procentech z této částky. Zaměstnanci nad padesát let jsou však pouze ve dvanácti procentech, což není zrovna dvakrát nějaká výhra.

Takový systém vzdělávání však může dopomoct ke značnému udržení schopných pracovníků a mnohdy objeví právě to, že někteří zaměstnanci, kteří jsou ochotni se vzdělávat, přinesou společnosti mnohem více, než ostatní zaměstnanci.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...