Česko už má svou první akreditovanou zkušební laboratoř

ČR má svou první firmu, která získala certifikát akreditované zkušební laboratoře. Společnost CZ testing institute s.r.o. zajišťuje laboratorní zkoušky požární bezpečnosti i reakce zkoumaných výrobků na oheň a to vše přímo podle normy EN 45545-2. Specializuje se na drážní vozidla, statické, dynamické, fyzikální i chemické zkoušky odolnosti materiálu se zajištěním vyjádření a odborného stanoviska. Společnost CZ testing institute s.r.o. se také zabývá výzkumem a vývojem v oblasti přírodních a technických věd, zajišťuje vzdělávání, pořádání různá školení a zabývá se lektorskou činností pro své klienty. Kromě Laboratoře požární bezpečnosti a Laboratoře statických a dynamických zkoušek, zde najdete i Laboratoř spolehlivostních zkoušek.

Laboratoř spolehlivostních zkoušek

Pomocí zkoušek spolehlivosti se ověřuje životnost konstrukčních uzlů pomocí vysoko-cyklových zkoušek. Zdejší pravidelně školení specialisté a odborníci podpoří R&D oddělení při návrzích parametrů RAMS/LCC a v návaznosti na to také provedou verifikaci veškerých údajů precizními zkouškami. Zkoušení životnosti se provádí podle Grula Si a RAMS/LCC. Zdejší laboratoře jsou vybaveny pneumatickým testovacím zařízením pro zkoušky životnosti s PLC řízením i klimakomorou určenou pro zkoušky urychleného stárnutí s PLC řízením a rozsahem teplot od -35°C do +55°C. K dispozici je také sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu od +30°C do 200°C.

Laboratoř fyzikálně-chemických zkoušek

Mezi prováděné zkoušky akreditované zkušební laboratoře patří hlavně zkoušky odolnosti proti působení chemických látek, dále pak zkoušky čištění podle požadavků např. BN a zkoušky odolnosti povrchových úprav. Zkoušení je prováděno také nedestruktivními metodami, NDT, pomocí mikroskopie i ultrazvuku. Zkoušení je prováděno podle BN 918 340, RIL 910, Grula Si a podle zadání zákazníka. Mezi vybavení laboratoří patří mikroskopie, ultrazvuk i nutné chemické látky a přípravky. Všechna zdejší zařízení procházejí pravidelnou kalibrací, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků při prováděném měření a opakovatelnosti daného zkoušení. Součástí služeb je také poradenská a konzultační činnost v oblastech zkoušení, zpracování odborných stanovisek a interpretací výsledků.

cztesting

cztesting

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...