Kdy je potřeba nechat zpracovat statický posudek?

Statický posudek je psaný dokument (v případě potřeby doplněný fotografiemi a statickým výpočtem), který vypracovává autorizovaná osoba. V čem spočívá práce statika, jak statický posudek vypadá a kdy si ho musíte opatřit?

Jak vybrat vhodného statika?

Statik, který posudek vypracoval a opatřil ho svým autorizačním razítkem se státním znakem, má za něj trestněprávní odpovědnost. Majetkoprávní odpovědnost pak leží na firmě nebo organizaci, pod kterou pracuje. Pokud je statik živnostník, je za posudek odpovědný výhradně on. Je proto žádoucí se informovat, do jaké výše je zhotovitel krytý pojištěním.

Co statický průzkum obsahuje?

Statický posudek by měl obsahovat popis konstrukčního problému, jeho předpokládané příčiny a navrhovaný postup k jeho odstranění. Pokud se jedná o závažný a rozsáhlý problém přesahující možnosti textového dokumentu, lze posudek doplnit o konstrukční projekt.

Kdy si nechat posudek zhotovit?

Tento posudek je nezbytné nechat provést hned v několika případech. Prvním je stavba nového domu, jelikož předložení posudku je nutné pro vydání stavebního povolení. Dále ho potřebujete při rekonstrukci zasahující do nosných konstrukcí a vybourání otvorů v nosných i nenosných zdech, při rekonstrukci, která změní zatížení konstrukcí, při změně účelu místnosti (například při přestavění půdy na ložnici) a při zateplování domu v programu Zelená úsporám.

V některých případech statický posudek není nutný, ale je vhodné ho nechat zpracovat i tak. Vyplatí se při koupi starší budovy, abyste zjistili její stav a zhodnotili, zda má smysl investovat do rekonstrukce, při podezření na špatný stav budovy nebo pokud se chystáte na zastřešení či zasklení balkonů.

Ke zpracování statického posudku budete potřebovat původní stavební dokumentaci. Pokud ji nemáte (typicky v případě starých domů), provede statik vlastní zaměření. Dále byste měli předložit veškeré informace o stáří objektu a jeho využívání v minulosti. Samozřejmě je nutné statikovi umožnit vstup na pozemek a do celého objektu.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...