Požární předpisy nejčastěji porušují obchody. Mnohé nemají ani hasící přístroje

BOZP a PO je zákonem stanovená povinnost, se kterou vám naštěstí může pomoct třeba firma Extéria. Mnohé firmy nebo podniky však nevyužívají možnost poradenství ve zmíněných oblastech, a tak se musí o bezpečnost práce a požární ochranu v podniku postarat sami. To ostatně může vést k tomu, že nemají vyřešené a dodržené naprosto všechno, co by mít vyřešené měli. Zejména obchody se dopouští jednoho velkého přestupku, za který jim může být stanovena nemalá pokuta. Tímto přestupkem je to, že nemají ani hasící přístroje, které ze zákona mít skutečně musí. 

Samozřejmě by se našlo vícero přestupků, kterých se malé nebo střední obchody dopouští. Podle hasičů je však největší problém právě to, že nemají hasící přístroj, což je zcela v rozporu s pravidly požární ochrany. To, že malé nebo střední podniky mnohdy nemají ani hasící přístroje, vyplývá z posledních kontrol, které proběhly po celé republice. Našlo se několik desítek provozoven, které tento přestupek spáchaly. 

Přestupky, jakých se dopouští obchody

Jak již bylo výše uvedeno, hasící přístroje, které nejsou k dispozici, nejsou jediným přestupkem z pohledu požární ochrany. Podle posledních kontrol lze říct, že se malé a střední obchody dopouští daleko více přestupků, k nimž patří například zatarasené únikové východy, zatarasené hydranty, ke kterým se v případě požárů nikdo nedostane, či hasící přístroje schované za vystaveným zbožím, k nimž taktéž není možné se dostat, pokud by vypukl požár v dané prodejně. 

K dalším přestupkům se také řadilo to, že se nevhodně skladovaly propanbutanové láhve na sociálním zařízení. 

Majitelé mají možnost své chyby napravit

Kontrola sice uděluje pokuty, zároveň je však stanovená lhůta, během které musí majitel odstranit nedostatky, jež vznikly. Přestupky jsou shrnuté v písemném vyjádření, a tak si může každý majitel pohlídat to, jestli došlo k odstranění veškerých přestupků. 

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...