Jak se připravit na odchod do důchodu

Odchod do důchodu významný okamžik v životě každého člověka. Z pohledu plánování a finančního zajištění se na něj musíme dívat nejen jako na událost, ale spíše jako na proces. V případě vitálního člověka může trvat desítky let, u fyzicky pracujícího člověka může být velmi rychlý. Výdaje v období penze se odvíjí od toho, jak se rozhodnete v důchodu trávit svůj čas, kde chcete žít a jak vám bude sloužit zdraví. Státní penzijní systém se neustále upravuje tak, abychom v důchodu trávili minimálně čtvrtinu života, i když se odchod do důchodu prodlužuje. Prodlužuje se také i průměrný věk dožití. V tom nejlepším případě vám mají úspory vydržet na 30 let a více. Budete-li brát v úvahu zmíněné faktory, lze svůj rozpočet na penzi odpovídajícím způsobem připravit.

Odchod do důchodu

Odchod do důchodu se skládá z fází s různými náklady, které vyžadují rozdílný přístup k plánování rozpočtu. Jednotlivým etapám je třeba přizpůsobit své finance. V každé fázi je nutné strávit čas rozhodováním a vypracováním rozpočtu, což je nejlepší způsob, jak pochopit, v jaké fázi se nacházíte a co máte dělat dál. Předčasný odchod do důchodu ve věku asi od 50 do 62 lze realizovat Předčasným důchodem nebo Předdůchodem. U Předčasného důchodu musíte pro vyplácený starobní důchod před dosažením důchodového věku splnit požadovanou dobu pojištění. Část důchodu počítaného z příjmů se ale trvale krátí. Předdůchod ale nevyplácí stát, ale penzijní společnost z vašich úspor ve III. pilíři. Pro jeho čerpání ve výši 30 % průměrné mzdy musíte mít naspořen dostatek prostředků. Maximální doba odchodu do předdůchodu je 5 let a celková částka úspor musí pokrýt celé období.

Standardní odchod do důchodu

Standardní odchod do důchodu se pohybuje mezi 62 až 70 lety a prošel velkými změnami. Už nebudete pobírat příjem, na který jste byli zvyklí. Proto je třeba plán pro správu příjmů v důchodu. Je třeba výpočet osobního či rodinného čistého jmění. Pak de stanoví výše majetku v hotovosti, cenných papírech, movité a nemovité podobě. Přijde asi pokušení udělat si v raném stádiu důchodu radost, pokud budete kromě volného času i sále plni energie a zdraví. Můžete si koupit nové auto, cestovat po Evropě, jít do kulinářské školy či na universitu třetího věku. Důkladně si to ale rozmyslete, protože tohle bude znamenat snížení vašich úspor. Střední odchod do důchodu je asi ve věku 70 až 80 a ten pozdní až po dovršení tohoto věku. To už máte asi zkušenost s pobíráním starobního důchodu od státu a jeho výší. Možná už pobíráte rentový příjem ze soukromého penzijního spoření, doplňkového penzijního spoření či dalšího kapitálového produktu, kam jste si v průběhu svého aktivního života přispívali. Chcete-li část kapitálového majetku držet v akciích, držte se pravidla 100. Maximální doporučený podíl akcií, které je třeba aktuálně držet v portfoliu, dostanete odečtením aktuálního věku od hodnoty 100. Ve věku 70 let je doporučený podíl akcií v portfoliu 30 %.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...