Svěřte své účetnictví do rukou odborníků

Účetnictví je pro mnohé velmi složitým oborem, avšak v případě, že podnikáte, tak i nutností a jedná se už o vedení účetnictví. Pokud vedení účetnictví, tak jako většina lidí, neholdujete, svěřte jej do rukou specialistů. Ale pozor, i v případě, že Vám účetnictví někdo spravuje, stále jste za něj zodpovědní jen vy, případně Vaše firma.

Účetnictví má povinnost vést každá fyzická osoba, která se stala účetní jednotkou, to znamená, že:

její obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 000 000 Kč (účetnictví pak vede od prvního dne účetního období následujícího po roce, ve kterém se stala účetní jednotkou),

je zapsaná v obchodním rejstříku (účetnictví vede ode dne zápisu do obchodního rejstříku), fyzická osoba se musí do obchodního rejstříku zapsat v případě, že výše výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě jdoucí účetní období částku 120 000 000 Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis

nebo se fyzická osoba rozhodla vést účetnictví dobrovolně.

Pověřte vedením účetnictví externí specializovanou účetní firmu. I zde se však vyplatí být obezřetný. Nejlepším partnerem pro vedení účetnictví je účetní firma, která má kromě kanceláří také několik zaměstnanců, kteří absolvují pravidelně školení ohledně stále se měnící legislativy. Dobrá účetní firma má také pojištění odpovědnosti pro případ škod vzniklých nesprávným zaúčtováním.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...