Jak je to s odpovědností zaměstnance za škodu?

pojištění proti blbosti

Přemýšleli jste někdy nad tím, jakou částku by po vás požadoval zaměstnavatel, kdybyste při výkonu práce způsobili hmotnou škodu na firemním majetku? Odpověď není jednoznačná – někdy je odpovědnost limitována 4,5násobkem platu, jindy neomezená.

Zásadní rozdíl spočívá mezi škodou, kterou zaměstnanec zaměstnavateli způsobí porušením pracovních povinností a škodou, k níž zároveň došlo porušení povinnosti zaměstnavatele. Aby mohl zaměstnavatel škodu vymáhat, musí porušení pracovněprávních povinností prokázat, což je mnohdy velmi obtížné. Zaměstnanec by si však měl uvědomit, že za určitých okolností může pracovněprávní povinnosti porušit i mimo pracovní dobu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se dotyčný proviní v době po rozvázání pracovního poměru.

Kdy zaměstnanec hradí škodu v plném rozsahu?

Odpovědnost zaměstnance za škodu je neomezená v případě, že se zaměstnavatelem uzavřel písemnou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Hodnotami jsou myšleny hotovost, zboží, materiál ceniny a jiné hodnoty, se kterými zaměstnanec přichází do styku a může jimi disponovat.

Kdy zaměstnanci hrozí náhrada škody do výše 4,5násobku mzdy?

Způsobí-li zaměstnanec škodu na majetku zaměstnavatele neúmyslně, může po něm zaměstnavatel požadovat náhradu škody nejvýše do 4,5násobku jeho průměrného měsíčního platu. Mějte však na paměti, že se kompenzace týká každé jednotlivé škody zvlášť. Pak je doslova k nezaplacení tzv. pojištění proti blbosti.

pojištění proti blbosti

Co když ztratíte svěřenou věc?

Věc o hodnotě převyšující částku 50 tis. Kč může zaměstnavatel zletilému a svéprávnému zaměstnanci svěřit pouze na základě písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Neprokážete-li, že ke ztrátě věci došlo cizím zaviněním (tzn. krádeží), odpovědnosti se nevyhnete.

Jedinou možností, jak se před škodami způsobenými na majetku zaměstnavatele chránit, je uzavření pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu. Za pár set až tisíc korun ročně získáte jistotu, že za vás případnou chybu pojišťovna zaplatí. Podmínkou je, aby ke škodě nedošlo úmyslným jednáním, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...