Počty žáků v průmyslových oborech dále neklesají

Průmyslové obory v poslední době zůstávají v České republice stále oblíbené a počet žáků je nyní stabilní. Absolventi se často uplatňují ve svém nebo v příbuzném oboru. Industriální zaměření České republiky vede k faktu, že mají střední průmyslové obory naprosto nezastupitelnou úlohu ve vzdělávacím systému. V loni vzdělání tohoto typu nabízelo 279 škol, což je stejně jako před 10. lety. Na Střední průmyslové škole Zlín 750 z 850 dětí, co chodily do školy. Patří sem Střední průmyslová škola Resslova v Ústí nad Labem nebo Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni. Průmyslové obory kromě IT, strojírenství, elektrotechniku a stavebnictví nyní chodí méně žáků. Na každé škole se na povolání v průmyslu připravuje asi 700 středoškoláků. Dohromady se jich v loni v průmyslových oborech ocitlo 41 000.

Vedou Informační technologie, ale stoupá i strojírenství

Průmyslové obory nejsou definovány jednoznačně a považují se všechny za technické. Patří sem strojírenské, stavebnické, elektrotechnické i chemicko-technologické. Mezi ně patří i informační technologie, průmyslová ekologie, hutnictví, polygrafie, zpracování dřeva, oděvnictví a obuvnictví. Nejvíce studentů průmyslovek bylo loni na oboru informační technologie v počtu 13 775. Následovaly obory strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví, kde bylo zapsáno 6 600 až 8 100 středoškoláků. Na ostatní průmyslové obory pak chodí mnohem méně žáků. Možná frézování, soustružení a vrtání není tak atraktivní jako IT, ale o to více je to žádané.

Zájem zaměstnavatelů roste

Za posledních šest let rostou počty studentů zejména ve strojírenství i navzdory tomu, že populace klesá. V roce 2011 nastoupilo na obor strojírenství 2 200 středoškoláků a v roce 2016 to bylo 2 900. Zájem o informační technologie a obor elektrotechniky je vyrovnaný. Ve stavebních oborech klesl z 2 534 žáků v roce 2011 na loňských 1912. Zaměstnavatelé chtějí zejména absolventy strojírenských a elektrotechnických oborů. A absolventy elektrotechniky, stavebnictví, strojírenství a IT se většinou uplatní přímo ve svém oboru. Mimo obor si hledá asi pětina absolventů. Nezaměstnanost absolventů v rámci průmyslových oborů je kolem 7,5 %.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...