Pojištění odpovědnosti za škodu může přijít vhod na každém pracovišti

Nejen zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé mají svá práva a patří mezi ně i právo na náhradu škody, a to do výše 4,5násobku hrubé mzdy – a za určitých okolností i v plné výši. Nechcete-li trávit pracovní dobu ve stresu z toho, že nedopatřením poškodíte firemní majetek nebo se vaší vinou zraní další osoba, sjednejte si pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Stát se může cokoliv, a to kdekoliv

Že si pojištění odpovědnosti za škodu sjedná skladník, který část pracovní doby prosviští na ještěrce mezi regály, je docela pochopitelné. Ale co ostatní profese? Opravdu se pojištění na blbost hodí i někomu, komu přátelé neřeknou jinak než „kancelářská krysa“? Rozhodně ano. Paradoxně právě v kanceláři může dojít k mnohem větším škodám než na jiných pracovištích. Velmi vysoko se může vyšplhat například náhrada škody za poškozený notebook.

Kdy je hmotná odpovědnost omezená?

Zákoník práce hovoří jasně. Zaměstnavatel může po zaměstnanci vymáhat maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku, a to bez ohledu na skutečnou výši škody. V jiném duchu se nese řešení škody, která vznikne úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem jiné omamné látky – tyto okolnosti opravňují zaměstnavatele k náhradě reálné škody. Podmínkou je, aby zaměstnavatel dané skutečnosti prokázal.

Obdobné podmínky platí i v případě, kdy dojde ke škodě v rámci dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí či jiné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Opět platí, že zaměstnavateli náleží plná částka. Důkazní povinnost je však na zaměstnanci.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistka na blbost stojí „pakatel“

Jediným možným způsobem ochrany před náhradou škody způsobené zaměstnavateli je pojištění na blbost pro zaměstnance. Patří mezi levnější pojistky (výše pojistného začíná na několika stokorunách za rok), ale v konečném důsledku může pojištěnci ušetřit spoustu peněz – a samozřejmě i starostí. Jen však nutné počítat s tím, že od náhrady škody, která vznikne úmyslně, v alkoholovém opojení nebo pod vlivem jiné drogy, dává každá pojišťovna ruce pryč.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...