Pracovat z domova je pro Čechy stále spíše snem než realitou

Práce z domova neboli jinými slovy tak zvaný home office je snem mnoha lidí. Bohužel Česká republika není tomuto způsobu práce příliš nakloněná, podle nejnovějších údajů pracují z domova jen čtyři procenta lidí. Pokud jde o Evropskou unii, je tento způsob zaměstnání nejběžnější v Nizozemí, kde z domova pracuje čtrnáct procent lidí, tedy přibližně každý sedmý člověk, dále ve Finsku, kde takto pracuje třináct procent lidí, a v Lucembursku. Ještě méně častá než v České republice je práce z domova v Bulharku a Rumunsku, kde tímto způsobem pracuje méně než půl procenta lidí.

Proč lidé touží po práci z domova?

Možnost práce z domova s sebou přináší spoustu výhod. Mezi nejčastěji uváděná pozitiva patří především možnost vlastní organizace času. Home office nabízí snazší a flexibilní skloubení pracovních a mimopracovních aktivit, například lepší skloubení pracovní kariéry a péče o děti. Mnoho lidí, kteří s prací z domova mají zkušenost, také uvádí, že home office jim umožňuje lepší pracovní výkon, protože při práci nejsou vyrušováni žádnými nenadálými události na pracovišti ani ostatními kolegy. V neposlední řadě práce z domova šetří čas i peníze, které jsou spojené s dojížděním do zaměstnání.

Nejsnadněji se z domova pracuje podnikatelům

I v České republice ale pomalu počet lidí, kteří pracují z domova, roste. Dnešní čtyři procenta odpovídají přibližně počtu dvě stě šest tisíc lidí. Pokud jde o typ profese, nejčastěji práci z domova vyžívají podnikatelé. Možnost home office u běžných zaměstnanců je hodně ovlivněna odvětvím, ve kterém pracují, neboť v některých odvětvích je práce z domova hůře realizovatelná. Zároveň platí, že možnost práce z domova je častější u lidí na vyšších pracovních pozicích a že je běžnější v oblastech, které se nacházejí v okolí velkých měst. V České republice je tak typickým příkladem Středočeský kraj.

You may also like...