Čeští podnikatelé jsou sice obezřetní a neradi si půjčují, zároveň ale platí pozdě faktury

Vlastní podnikání je snem velkého množství Čechů. Mnoho z nich ale od jejich snu odrazují nejrůznější problémy a komplikace, které s podnikáním souvisejí, nechtějí totiž příliš riskovat. Zdá se ale, že tuto obezřetnost máme tak trochu všichni společnou, protože v porovnání s ostatními státy jsou i čeští podnikatelé více opatrní a poněkud konzervativní. To je ale pouze jedna strana mince.

Opatrnost na jedné straně…

Často se říká, že risk je zisk. To v podnikání platit samozřejmě může, ale také nemusí. Poslední průzkumy ukazují, že čeští podnikatelé se přiklánějí spíše k tomu příliš neriskovat, a tak naprostá většina z nich dává přednost financování podnikání pouze z vlastních finančních zdrojů, tedy bez toho, aby si půjčovali peníze jinde. I přes tuto opatrnost polovina oslovených podnikatelů v průzkumu firmy BudgetBakers uvedla, že se v uplynulém roce setkala s živnostníkem či firmou, která z finančních důvodů musela svou podnikatelskou činnost ukončit.

…neplacení vlastních faktur na druhé

Jako nejčastější důvod mnohých finančních potíží respondenti uváděli zejména pozdní splácení faktur ze strany odběratelů. To potvrzuje i průzkum Equa bank, v němž téměř osmdesát procent oslovených podnikatelů uvedlo, že při nejmenším každá desátá faktura je uhrazena až po datu splatnosti. Problémy, které tyto neproplacené faktury způsobují, se snaží většina podnikatelů pokrývat ze svých vlastních úspor. To se ale některým, dříve nebo později, stane osudným.

Zajímavé je, že nejčastěji uhrazují faktury po splatnosti nikoli běžní odběratelé, ale ostatní podnikatelé. Někteří v anonymním průzkumu dokonce uvedli, že tak činí záměrně. Pozdní splácení faktur jim umožňuje řídit si vlastní cash flow, a vlastně si tak výhodně úvěrovat své vlastní podnikatelské aktivity. Tím ale na druhou stranu výrazně znesnadňují podnikání ostatním.

You may also like...