Co je to nouzové osvětlení?

Stejně, jako si často při procházkách obcí nebo měst nevšímáme tradičního LED veřejného osvětlení, máme problém s registrováním i nouzových svítidel. A to mluvíme taktéž o nadmíru důležitém a prospěšném řešení, bez kterého bychom se ve špatných scénářích realizovali jenom stěží. Pojďme si přiblížit, o co konkrétně se jedná a co je úkolem tohoto řešení. 

Pro černé scénáře

Nebo spíše pro špatné scénáře, ať nemáme naladěnou takovou temnou notu. Přesně kvůli tomu se zřizuje nouzové svítidlo. Jeho úkolem je nahradit tradiční osvětlení, a to v případě, že selže (praskne žárovka, vypadnou v něm pojistky a podobně). Nouzové osvětlení se však musí realizovat z naprosto jiného zdroje, než z jakého proudí elektřina do tradičního, klasického a běžně užívaného řešení. Pokud by došlo k výpadku proudu ze zdroje jednoho, nouzové svítidlo musí být zcela funkční. 

Nouzová svítidla rozdělujeme do několika kategorií

Dnes nouzové osvětlení rozdělujeme do rovnou několika kategorií. Jednou z nich je náhradní osvětlení (čili to, které nastupuje v případě, že tradiční svítidlo selže), druhou skupinou pak nouzová úniková osvětlení. LED je díky úspoře jasnou volbou. Nejvíce úsporu poznáme u LED panelů, ale právě LED technologie nahrazuje standardní světla na všech úrovních.

Druhá zmíněná kategorie se dále dělí, a to na nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem. 

A nyní dopodrobna

Osvětlení únikových cest asi není nutné definovat. Používá se zpravidla na místech, která jsou označená jako bezpečný východ v případě požáru nebo jiného nebezpečí. Protipanické osvětlení se instaluje zpravidla na veřejných prostranstvích. Musí splňovat dostatečné zrakové podmínky. Velmi často se přidává na místa, kde hlavní únikové cesty nejsou určeny (myslí se tím například haly).

Co se týče poslední kategorie, a sice nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem, tato svítidla mají zajišťovat bezpečnost lidí při potenciálně rizikových, respektive nebezpečných činnostech. 

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...