Jak spravovat finance

Rozhodovat o rodinném rozpočtu můžete společně i zvlášť. Zajímavé výsledky průzkumu provedla a zveřejnila ING banka. Průzkumy totiž ukázaly, že o rodinném rozpočtu rozhoduje společně 67 % manželských párů v českých domácnostech. Celá ¼ sezdaných párů se dnes stará o finance odděleně a pouze 8 % respondentů finanční rozhodnutí nechává na partnerovi. Podíl na společném řešení rodinných financí přiznává 74 % mužů, ale do stejného procesu se cítí zahrnuto pouze 61 % žen, takže tady je stále vidět mužská nadřazenost a neporozumění.  Navíc ale naopak 31 % žen uvedlo, že spravují rodinný rozpočet zcela samostatně.Mladší i starší páry spolu finance konzultují a u rozdílných věkových skupinsevýrazně nemění. O rodinný rozpočet pečují společně mladší i starší páryve stejném poměru.

Pozitiva a finanční rezervy

Je velmi pozitivní, že v téměř 70 % rodin rozhodují o penězích oba partneři společně. V takovém případě se dá navíc i předpokládat, že o rodinných financích v současné době partneři zdravě diskutují a hledají ta nejlepší řešení také i v oblasti spoření a vytváření nutných rezerv. Právě finanční rezerva by měla být u partnerů nedílnou součástí každého rodinného rozpočtu a jakákoliv zodpovědná rodina by měla vždy zvážit i to, kde bude mít své uspořené peníze uloženy tak, aby nijak neztrácely ze své hodnoty. Vysoce spolehlivou variantou jsou v dnešní době například spořicí účty, i když tam nejde o nějaké velké zhodnocení peněz.

Mladí lidé si peníze spravují sami

U mnoha párů, které žijí na hromádce, se tato situace v poslední době obrací. Jen 30 % nesezdaných partnerů o svých financích v současné době rozhoduje společně. Ale naopak téměř ½, přesně 47 % párů řeší otázky peněz již dnes samostatně. Finance jsou trošku jinak spravovány u nejmladší skupiny svobodných respondentů. Lidem ve věku od 18 do 25 let spravují téměř v ½, přesněji v 45 % případů finance jejich rodiče. Další ¼ dotazovaných z této věkové skupiny řeší svůj rozpočet společně se svým partnerem a 26 % této generace si řídí své finance už docela samo.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...