Cvičení podle našeho temperamentu

Pokud se nudíte na józe, ale chodíte tam, protože je to zdravé, nebo naopak odpadáváte při kardiu, asi jste si nevybrali tu správnou aktivitu a intenzitu tréninku. Od našeho temperamentu se odvíjí způsob cvičení, který nás bude bavit. Reakce organizmu na zátěž na sebe nedá dlouho čekat. Temperament určuje, jací doopravdy jsme, jak se chováme vůči jiným i sobě. Podle temperamentu se lidé dělí do 4 skupin, tedy sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky. Mísí se v nás v různém poměru, ale některý vždy převládá.

Jaký máte charakter

Sangvinik je stabilní extrovert, vždy optimistický, veselý, hovorný, rychlý, rozhodný, nenucený, společenský, přístupný, čilý, bezstarostný, ale také lehkomyslný, povrchní. Snadno se přizpůsobuje, živě reaguje a je to dobrý vůdce. Cholerik je labilní extrovert, vždy aktivní, samostatný, energický, optimistický, ale dost nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, impulzivní, agresivní, vzdorovitý a prudký. Velmi rychle pracuje a jedná, bez jakýchkoliv potíží se prosazuje, snadno citově vzplane a mění své postoje. Flegmatik je stabilní introvert, vždy rozvážný, vytrvalý, přátelský, snášenlivý, spolehlivý, náladově vyrovnaný, klidný, pečlivý, mírumilovný, ovládající se, ale i pomalejší a pasivní. Miluje řád a velmi těžko mění své chování. Melancholik je labilní introvert, vždy vážný, svědomitý, zodpovědný, důkladný, bojácný, skleslý, rezervovaný, samotářský, tichý, pesimistický, citlivý, úzkostlivý, ale i urážlivý a náladový. Vždy projevuje hluboké a stálé city.

Jaký sport se k vám hodí

Rozvážným a vytrvalým flegmatikům vyhovují dlouhé tréninky, protože se mnohem pomaleji dostávají do tempa, ale vyžadují i dlouhou regeneraci. Vznětliví, rychlí a energičtí cholerici ocení naopak krátké, intenzivní a velmi časté cvičení. Rádi se předvádějí, sportují ve skupině a vzájemně se hecují. S nasazením to nesmějí přehánět, brzy si musejí odpočinout, ale relaxace nemusí být dlouhá. Samostatní, činorodí a optimističtí sangvinici potřebují dlouhé, náročné, časté a pestré tréninky. Neznají míru, nedokážou odolat výzvě a zkouší hranice vlastních možností. Jsou často přetrénovaní. Opakem jsou hloubaví a citliví melancholici s velmi slabou vůlí, které unaví i pohled do tělocvičny a potřebují jen krátké, ne moc namáhavé tréninky bez soutěžení, hecování a srovnávání s ostatními. Potřebují empatického trenéra schopného je povzbudit alespoň k nějakému výkonu. Vyhovuje jim ale fyzická práce s jasným cílem.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...