Datová schránka pro OSVČ i nepodnikatele

Už za rok čeká spoustu podnikatelů velká změna – povinné založení datové schránky, skrz kterou s nimi budou úřady komunikovat. Datovou schránku ale ministerstvo vnitra zřídí i lidem, kteří nepodnikají, ale využívají občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem. 

Kdo má povinnost mít datovou schránku už nyní? 

V současné době je používání datové schránky povinné pro všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáty, daňové poradce, exekutory, insolvenční správce a orgány veřejné moci. Všem zbývajícím podnikatelům bude datová schránka povinně zřízená mezi 1. lednem a 31. březnem roku 2023, pokud si ji do té doby nezřídí sami dobrovolně. Přístupové údaje bude ministerstvo vnitra doručovat poštou. 

Datová schránka má i svá úskalí 

Datovou schránku je a bude nutné pravidelně kontrolovat. Sjednotí se totiž okamžik doručení soukromoprávních dokumentů a veřejnoprávních dokumentů, a to tak, že za doručené budou obě písemnosti považované v momentě, kdy se do datové schránky uživatel přihlásí. Zároveň bude fungovat i tzv. fikce doručení, podle které je dokument považovaný za doručený 10 dnů po odeslání. Pokud se tedy do schránky nebudete pravidelně přihlašovat, možná vám uniknou důležité listiny. 

Obrácená povinnost ovšem neplatí, podnikatelé, případně ostatní lidé se zřízenou datovou schránkou, budou moci s úřady komunikovat i nadále jakoukoliv formou. Výjimkami jsou daňové přiznání a další dokumenty pro daňovou správu (například oznámení o změně adresy), které bude nutné podávat pomocí datové schránky. 

Cílem povinného zřízení datových schránek je zjednodušení a zrychlení komunikace s úřady, ale také úspora peněz, které by jinak úřady i podnikatelé vynaložili na poštovné. Zpoplatněné jsou pouze komerční zprávy, a to velmi malým poplatkem. Problémem je, že datová schránka uchovává zprávy jen tři měsíce od doručení, pokud je manuálně nearchivujete. Česká pošta nabízí také datový trezor, jehož cena se odvíjí od počtu uložených zpráv. 

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...