Jaké kauzy řeší nejčastěji advokát na obchodní právo?

Advokát specializující se na obchodní právo se obvykle zabývá mnoha druhy právních záležitostí spojených s podnikáním a obchodem. Mezi nejčastější kauzy patří:

Založení a registrace společností: Advokát na obchodní právo může pomoci při založení a registraci společnosti, jako je s.r.o., a.s., nebo jiného druhu obchodního subjektu.

Smlouvy: Advokát na obchodní právo může pomoci s přípravou a sestavením smluv, včetně nájemních smluv, dodávek a obchodních smluv.

Ochrana duševního vlastnictví: Advokát na obchodní právo může pomoci s ochranou duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva.

Pracovní právo: Advokát na obchodní právo může poskytnout právní poradenství a pomoci s přípravou pracovních smluv, řešit pracovní spory a problémy týkající se zaměstnanců.

Dluhy a vymáhání pohledávek: Advokát na obchodní právo může pomoci s řešením dluhových problémů a vymáháním pohledávek.

Fúze a akvizice: Advokát na obchodní právo může pomoci s fúzemi a akvizicemi, včetně přípravy smluv a řešení otázek týkajících se majetku a práv.

Daňové právo: Advokát na obchodní právo může pomoci s řešením daňových otázek a problémů, jako jsou daňové povinnosti, účetní záznamy a daňová optimalizace.

Insolvenční právo: Advokát na obchodní právo může pomoci s řešením insolvenčních situací, jako jsou platební neschopnost a úpadky.

Jaké jsou základní náležitosti smlouvy?

Smlouva je dohoda mezi dvěma nebo více stranami, která stanoví podmínky budoucího jednání a vytvoří závazek pro tyto strany. Základními náležitostmi smlouvy jsou:

  1. Úplné a přesné určení stran smlouvy – musí být uvedena identita smluvních stran včetně jména, případně i dalších údajů jako adresa, IČO, DIČ a podobně.
  2. Přesné určení předmětu smlouvy – musí být přesně specifikováno, co je předmětem dohody a jaké jsou jeho vlastnosti.
  3. Vymezení práv a povinností stran – musí být stanovena práva a povinnosti každé ze smluvních stran, co se týče plnění smlouvy.
  4. Stanovení lhůt a termínů – smlouva musí obsahovat termíny, kdy má být plnění provedeno nebo kdy nastupují určité podmínky pro plnění smlouvy.
  5. Určení ceny a způsobu platby – pokud se jedná o smlouvu s placením, musí být uvedena cena a způsob platby.
  6. Podpisy smluvních stran – smlouva musí být podepsána všemi smluvními stranami.

Další náležitosti, které vyplývají ze zákona nebo dohody stran – v závislosti na konkrétní situaci mohou být vyžadovány další náležitosti, které musí být obsaženy ve smlouvě.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...