Podnikání na rodičovské dovolené a zálohy na sociální a zdravotní

Pokud přemýšlíte, že si začnete přivydělávat podnikáním na rodičovské dovolené, máte jistě spoustu otázek. Nepřijdete o rodičovský příspěvek? Budete muset platit sociální a zdravotní pojištění? Podívejte se, jaké jsou aktuální podmínky. 

Na mateřské dovolené osobně podnikat nelze 

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou, obě tyto „dovolené“ ale v pravém slova smyslu mají pouze zaměstnankyně, nikoliv podnikatelky. Pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství plynoucí z podnikání, musíte podnikatelskou činnost přerušit nebo ji vykonávat pomocí svých zaměstnanců nebo spolupracující osoby. 

Rodičovský příspěvek dostává rodina od státu na své nejmladší dítě. Jeho celková výše je 300 000 (u vícerčat 450 000) a to, jak si ho rozložíte, závisí na předchozích příjmech vašich nebo vašeho partnera. Pokud OSVČ nepobírala peněžitou pomoc v mateřství, může se rodičovský příspěvek začít vyplácet ihned po porodu. 

Podnikání na rodičovské dovolené má svá pravidla 

Podnikání během pobírání rodičovského příspěvku nic nebrání, avšak dítě mladší 2 let nesmí být umístěné ve školce či jeslích déle než 92 hodin měsíčně, případně je nutné mu zajistit jinou formu hlídání. Při pobírání rodičovského příspěvku se z případného podnikání stává vedlejší činnost, což s sebou nese značné výhody. 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění se vypočítávají ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu vypočítaného z dosaženého zisku, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji (skutečnými nebo paušálními). Uplatnit můžete také slevu na poplatníka. Vyměřovací základ je pak polovina zisku. Pokud je váš roční hrubý zisk menší než rozhodná částka, která v roce 2022 činí 93 387 Kč, zálohy na sociální pojištění neplatíte. V opačném případě je sazba 29,2 %. Na zdravotní pojištění je sazba stanovená na 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Ukončit nebo přerušit své podnikání můžete kdykoliv, tudíž pokud chcete v podnikání pokračovat nebo s ním začít právě během rodičovské dovolené, nic vám nebrání. 

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...