Co je podvojné účetnictví a pro koho je povinné?

Podvojné účetnictví je sice starší, ale stále hojně užívaný termín, jehož protikladem je daňová evidence. Je to pravděpodobně nejpřehlednější a zároveň nejsložitější způsob, jak vést evidenci příjmů a výdajů, kromě toho je ale pro některé podnikatelské subjekty povinné ze zákona. Jak funguje? 

Můžete se k němu přihlásit i dobrovolně 

Podvojné účetnictví musí vést právnické osoby, tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Dále tento způsob účetnictví musí praktikovat fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 milionů korun. Povinnost platí i pro soukromé osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, svěřenecké a investiční fondy, družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, nestátní ziskové organizace a organizační složky státu. 

OSVČ mohou vést podvojné účetnictví také na základě svého dobrovolného rozhodnutí, pokud chtějí mít jasný přehled o svých příjmech a výdajích. Jakmile ale fyzické osobě taková povinnost vznikne, musí ho daná osoba vést po dobu minimálně pěti let. Pokud za tuto dobu prokáže, že ani v jednom roce obrat nepřesáhl zmíněných 25 milionů, může přejít zpět na daňovou evidenci nebo výdajový paušál. 

Vše se eviduje ve dvou účtech 

Při podvojném účetnictví je nutné mít samostatný účet pro výnos a pro náklady. Položky se pak zapisují do obou těchto účtů. Když tedy například zakoupíte určité zboží, zapíšete si ho do výnosu a do nákladů pak dáte cenu, kterou jste za něj museli zaplatit. V dnešní době existují počítačové programy, které mohou podvojné účetnictví značně zjednodušit. 

Živnostníci, kterým povinnost vést podvojné účetnictví nevzniká, si vedou daňovou evidenci. Tam zpracovávají přehled o příjmech a výdajích a také pohledávky a závazky. Tuto evidenci pak každý rok vykážou v daňovém přiznání. Pokud své výdaje vedou formou paušálu, evidují hlavně doklady o příjmu, z nichž se vypočítává základ daně. 

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...