Změna názvu firmy krok za krokem

Důvody, proč změnit název firmy, bývají různé. Možná je jeho součástí jméno společníka, který už v ní nefiguruje, nebo se změnila oblast podnikání. Na změnu názvu máte samozřejmě kdykoliv právo, pokud splníte zákonem stanovené podmínky. Jak tedy takové přejmenování společnosti probíhá? 

Nejprve musíte svolat valnou hromadu 

Změnu musí odsouhlasit valná hromada, kterou svoláte u notáře. Ten pak sepíše zápis, který předložíte příslušnému soudu spolu s návrhem změny názvu firmy v obchodním rejstříku. Přejmenování firmy nabývá platnost až v okamžiku změny v obchodním rejstříku, do té doby musí společnost vystupovat pod původním jménem. 

K vyhotovení notářského zápisu budete potřebovat kromě většinových hlasů na valné hromadě také několik dokumentů. Jedná se o výpis z obchodního rejstříku firmy, který není starší než 3 měsíce, nejnovější znění společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti, průkazy totožnosti všech společníků a výpis z obchodního rejstříku všech společníků, kteří jsou zároveň právnickou osobou. 

Soud může návrh i zamítnout 

Soud musí o změně názvu rozhodnout do 5 pracovních dnů od podání návrhu, avšak nový název zapíše až po doručení rozhodnutí navrhovateli. Soud může návrh zamítnout, pokud je nový název shodný nebo zaměnitelný s jinou společností nebo působí klamavě. Když dojde k zamítnutí, musíte vystupovat pod původním názvem. Požádat o nové přejmenování lze pouze po opětovném svolání valné hromady a po předložení nového notářského zápisu. 

Platnou změnu názvu firmy musíte dále oznámit živnostenskému a finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, katastrálnímu úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví. Samozřejmě je třeba změnit název na všech fakturách a jiných obchodních dokumentech a oznámit tuto změnu bankám i obchodním partnerům. To můžete učinit hromadným a univerzálním oznámením. Provozovna se poté označí novým názvem a přejmenování je formálně dokončené. 

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...