Překvapivá neekologičnost kryptoměn

Kryptoměny neboli digitální, virtuální měny jsou již několik let součástí našeho světa a života. I když běžný člověk je stále zná spíše z doslechu, než že by je sám používal. Nicméně to nic nemění na tom, že kryptoměny naše životy velmi ovlivňují. Možná ale poněkud jiným způsobem, než byste čekali – jsou totiž velmi neekologické.

Web mining a oxid uhličitý

Digitální měny jsou jednoduše řečeno založeny na principu, že ke své výrobě a k platebním transakcím využívají síť počítačů individuálních uživatelů, kteří jim vlastně dávají k dispozici část výkonu svého počítače připojeného k internetu. To je i důvodem, proč kryptoměny neexistují fyzicky, ale pouze jako zápisy v paměti počítače. O kontrolu a potvrzování kryptoměnových transakcí se stará speciální počítačový program, který je napojený na kryptoměnovou síť. Často se přitom jedná o tak zvaný web mining tedy webový program, který se aktivuje návštěvou konkrétní webové stránky. Na tento web mining se teď zaměřili odborníci ze společnosti Kaspersky a spočítali, že za sebou nechává poměrně velkou ekologickou stopu. Kromě obrovské spotřeby elektrické energie, je totiž jeho prostřednictvím vyprodukováno každoročně i osm set tun oxidu uhličitého.

Vliv hackerů

Studie společnosti Kaspersky ale také zjistila, že web mining je často zneužívaný hackery, kteří ho používají jako alternativní metodu získávání kryptoměn bez vědomí individuálních uživatelů. Ti totiž ve většině případů to, že se stali obětí web miningu, nezjistí, jediným faktorem, který mohou postřehnout je mírné zpomalení počítače. Jistí by si byli pouze v případě, pokud by se rozhodli přezkoumat zdrojový kód konkrétní internetové stránky. Řešení, které by mohlo tento ekologický a zároveň bezpečností problém omezit, vidí firma Kaspersky v lepší kontrole a blokování webových stránek, které web mining iniciují.

You may also like...