Co je to nativní reklama?

Nativní reklama (také nazývaná „native advertising“) je forma reklamy, která je navržena tak, aby co nejvíce zapadala do obsahu nebo prostředí, ve kterém je zobrazena. Cílem nativní reklamy je poskytnout reklamní obsah, který nenarušuje uživatelský zážitek a působí, jako by byl součástí původního obsahu, na který je uživatel zvyklý.

Nativní reklama se liší od tradičních bannerových reklam, které jsou obvykle vizuálně odlišeny od obsahu na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Naopak nativní reklama je integrální součástí prostředí a často se přizpůsobuje formátu a stylu okolního obsahu. Existuje několik různých forem nativní reklamy:

  • Nativní reklamní články: Reklamní obsah je prezentován ve formě článku nebo redakčního obsahu, který vypadá jako běžný obsah daného webu nebo média.
  • Nativní reklamní videa: Reklamní video je prezentováno tak, aby vypadalo jako běžné video na platformě, kde je zobrazeno.
  • Nativní reklamní zprávy: Reklamní obsah je prezentován ve formě zpráv nebo příspěvků na sociálních médiích.
  • Nativní reklamní seznamy: Reklamní obsah je zobrazen ve formě seznamu či karet, což je často viditelné na mobilních zařízeních.
  • Nativní reklamní widgety: Reklamní obsah je umístěn do widgetů na webových stránkách, což může zahrnovat doporučené články nebo produkty.

Výhoda nativní reklamy

Dobře se komunikuje s uživateli, protože nenarušuje jejich zážitek nebo nevyžaduje aktivní odmítnutí, jak je tomu u mnoha tradičních bannerových reklam. Uživatelé často vnímají nativní reklamu jako méně rušivou a mohou být více nakloněni prozkoumat reklamovaný obsah.

Je důležité, aby byla nativní reklama označena jako „reklama“ nebo „sponzorovaný obsah,“ aby uživatelé měli jasné povědomí o tom, že se jedná o placený obsah. Transparency je klíčovým prvkem v oblasti nativní reklamy, aby byla zachována důvěra uživatelů a dodržovány právní předpisy ohledně reklamy.

Jaká reklama v online prostředí je podobná nativní reklamě?

Reklama v online prostředí, která je podobná nativní reklamě, se často nazývá „in-feed reklama“ nebo „in-stream reklama.“ Tyto formy reklamy jsou navrženy tak, aby co nejvíce zapadaly do obsahu, ve kterém jsou zobrazeny, a mimikovaly formát a styl okolního obsahu. Zde jsou některé typy reklamy, které jsou podobné nativní reklamě:

In-Feed reklama:

Tato forma reklamy se zobrazuje ve stejném formátu jako běžné obsahové články nebo příspěvky na webových stránkách a sociálních médiích. Inzerenté vytvoří reklamní obsah, který je integrován mezi organický obsah na stránkách. Uživatelé mohou scrollovat mezi obsahem a reklamou, aniž by byla výrazně odlišena.

In-Stream reklama:

Tato forma reklamy se objevuje ve videích, a to zejména na platformách jako YouTube nebo sociálních médiích. Inzerenti mohou umístit krátkou reklamu před, během nebo po videu, které si uživatelé prohlížejí. Tyto reklamy jsou často přizpůsobeny délce videa a nemusí být považovány za rušivé, pokud jsou relevantní a dobře provedené.

In-Article reklama:

Tato forma reklamy se objevuje v rámci článků nebo textového obsahu na webových stránkách. Inzerenti mohou umístit reklamní bloky mezi odstavce textu nebo na konci článků. Reklamy jsou často prezentovány ve formě textu nebo obrázků a mají tendenci ladit s tématem obsahu.

Sponzorovaný obsa:

Tato forma reklamy zahrnuje vytvoření obsahu, který je financován inzerentem a prezentován jako součást organického obsahu na webových stránkách nebo sociálních médiích. Tento sponzorovaný obsah může být ve formě článků, videí nebo příspěvků.

Reklama na sociálních médiích:

Reklamy na sociálních sítích, zejména na platformách jako Facebook a Instagram, často mají podobu in-feed reklamy. Tyto reklamy se objevují ve zpravodajském kanálu uživatelů a snaží se co nejlépe zapadnout do prostředí sociálního média.

Reklama v mobilních aplikacích:

V mobilních aplikacích můžete najít in-feed reklamu, která je integrována do obsahu nebo mezi prvky v aplikaci. Toto je běžné na sociálních médiích a v různých mobilních hrách a aplikacích.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...