Zakládáte vlastí společnost s ručením omezeným? My víme, jak na to!

Mít vlastní firmu není dnes už ničím neobvyklým a její založení může zvládnout téměř každý a splnit si tak svůj podnikatelský sen. Pro začátek je však třeba vědět, co je vůbec pro vznik společnosti s ručením omezeným nutné a co byste určitě neměli zapomenout. Pojďme se na to tedy v následujících řádcích podívat.

Úřední nezbytnosti pro založení s.r.o

Založení s.r.o. nejjednodušeji znamená, že byla uzavřena společenská smlouva. Pokud podnikáte sami, budete sepisovat jen zakladatelskou listinu – právní princip obou dokumentů však zůstává stejný. Předem je třeba říci, založení společnosti je poměrně časově zdlouhavý proces, který rozhodně nezvládnete za jeden úřední den. Po uzavření smlouvy vás čeká ještě mnoho zařizování, aby firma doopravdy existovala. To znamená především:

  • Zápis do obchodního rejstříku
  • Registrace na finančním úřadě a i pro placení sociálního a zdravotního pojištění

Pro zápis do obchodního rejstříku budete potřebovat již zmíněnou společenskou smlouvu, dále pak živnostenské oprávnění, výpisy z rejstříku trestů všech jednatelů, výpis z katastru nemovitostí se sídlem firmy, listinu o splnění vkladových povinností a čestná prohlášení jednatelů. Dobré je si před návštěvou rejstříkového soudu ještě jednou zkontrolovat, zda máte opravdu vše vyřízené.

Další praktické rady

Do roku 2014 byla výše vstupního kapitálu 200 000 kč, od roku 2014 už byla snížena na symbolickou 1 kč. Všeobecně se však doporučuje zvolit vyšší částku ať už jen z důvodu větší prestiže firmy (v některých oborech může vklad 1 kč vzbuzovat u zákazníků nedůvěru) nebo kvůli pozdější snadné dělitelnosti podílů. Pro založení s.r.o. v České republice si musíte logicky zvolit takový název firmy, který zde ještě nikdo nemá evidovaný. U vymýšlení unikátních a přitom alespoň nějak souvisejících pojmenování může nastat značný problém kvůli velkému počtu registrovaných společností v daném oboru. Každý název musí obsahovat dovětek s.r.o. U vybírání sídla můžete zvolit téměř jakoukoli adresu, možná je třeba i ta vašeho bytu. Pokud nejste majitelem prostorů a máte je jen pronajaté, je nutný souhlas vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...