Daří se v letošním roce českým podnikatelům?

Kdo z vás by nechtěl podnikat, velet malé či větší společnosti, ale hlavně prosperovat? Nejspíš většina z vás odpověděla ano. Jenomže není všechno zlato co se třpytí. A právě podnikání v Čechách je poměrně obtížené, což dokazují i čísla statistik. Počty podnikatelů, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, klesají, což vyplývá z evidence České správy sociálního zabezpečení.

Jde-li o začínající podnikatelé, jednou z hlavních překážek je příliš komplikovaný start se složitým daňovým systémem a slabým využitím elektronické komunikace. Než u nás vůbec začnou nové firmy fungovat, musejí překonat příliš přebujelou administrativu. Hlavním důvodem je také absence jednotných obslužných míst, kde by bylo možné vyřizovat povolení od vícero úřadů najednou. Procesní lhůty českých úředních míst jsou mimo jiné podstatně delší než v případě řady jiných evropských zemí. Zatímco ČR dosud vyžaduje při zřizování firmy osm úkonů, jinde je potřeba udělat pouze tři. A jak jsou na tom ti, kteří už nějaký ten čas řídí společnosti? Podnikatelů, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj obživy, stále ubývá, pokles je o 7000 na 572.000.

Avšak u opačné skupiny podnikatelů, tzn. ti, kteří mají podnikání jako “vedlejšák” (nejsou na této činnosti až tak finančně závislí), počet stoupl o 1000 na 398.000. Například před sedmi lety mělo 68 procent podnikatelů podnikání jako hlavní pracovní činnost, dnes je to zhruba okolo 58 procent. A i to je důvod, proč se podnikání pro lidi stává nezajímavé. Kdo by taky chtěl vést firmu bez zisku a nebo hůř, se ztrátami? Proto to je v posledních letech velké lákadlo podnikání při zaměstnání. Sice je třeba počítat s větší časovou indispozicí, ale zase nemusíme sahat na úspory, nebo si půjčovat na dovolenou v bance. A propos, v žádném jiném Evropském státě nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv, jako právě v Češi. Společnosti, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Zdroj: novinky.cz

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...