Započaly na stavbě výkopové práce? Pamatujte na bezpečnostní rizika

Na staveništích, stavbách a při demoličních pracích může dojít k celé spoustě úrazů. Z hlediska bezpečnosti se jedná o nejrizikovější místa. Ať už se chystáte postavit dům a začínáte s výkopovými pracemi nebo se naopak schyluje k demolici, je důležité pamatovat na bezpečnostní rizika. Zmiňme si nyní ta rizika týkající se prvního zmíněného čili zemních prací, které jsou tím prvním krokem při stavbě rodinného domu. 

Pozor na pád osoby do výkopu

Při výkopových pracích vzniká celá spousta úrazů. K některým dochází v okamžiku, kdy do výkup spadne osoba kvůli špatnému zabezpečení okraje stěny čili kvůli neupevněnému roubení. K dalším bezpečnostním rizikům dále patří sesuv svislých stěn výkopu v důsledku nedokonalého nebo dokonce žádného zpevnění či zasypání osoby v důsledku uvolnění špatně vestavěného roubení. 

Abychom seznam bezpečnostních rizik při této činnosti ukončili, je třeba zmínit otrávení plynem, k čemuž dochází z narušeného potrubí nebo z narušené kanalizace. Častým důvodem vzniku pracovního úrazu je i pád materiálů z okrajů stěny jámy nebo zasypání osoby při podkopávání bočních stěn. 

Pozor na práci s výbušninami

Ještě opatrnější buďte v případě, že se pracuje s výbušninami nebo silné prašné materiály. Podobným nebezpečím jsou také zemní a výkopové práce, kde vedou elektrické sítě. 

Abyste se všem pomyslným rizikům vyhnuli, je důležité při těchto činnostech dodržovat několik zákonem stanovených požadavků na bezpečnost, jež jsou popsány v několika normách. Obecně však platí, že je nutné zaškolit zaměstnance, analyzovat zeminu a zajistit ochranná pásma při stavební činnosti. Také je nutné určit trasu technické infrastruktury, zajistit stěny výkopů a jam a odstranit veškeré překážky, které by bránily ve výkopu. A samozřejmě je nutné zajistit přechody a přejezdy přes výkop.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...