Kdy je třeba povolat statika na stavbu

Projekčně statická kancelář sdružuje odborníky z oblasti staveb, kde se zabývají statikou pozemních staveb a zpracování stavebně technických průzkumů. Můžete si sice vyslechnout radu souseda, ale někdy má smysl si vyslechnout rady odborníka a nechat zpracovat dokumentaci nebo případné lepší řešení? Sice není nutné tohoto profesionála volat vždycky (například nezasahujete do samotné konstrukce stavby), ale existují situace, kdy jeho posudek nebo názor je základním stavebním kamenem či potřebným a nutným kritériem před provedenými stavebními zásahy. Jeho posudky jsou totiž v mnoha situacích varováním, což se poté odrazí na budoucích pracích.

Trhlina neznamená nic dobrého

Obvykle tím stěžejním důvodem, proč voláme statika je především trhlina, která se ve zdech nebo na stropě objeví. Právě trhlina neznačí nic dobrého, proto nás zajímá, kde je zdroj či původ vzniklého problému.

Statika bychom však neměli volat pouze v tento moment, kdy nám takzvaně „začne téct do bot”. Automaticky bychom se ke statické kontrole měli uchýlit i v několika dalších případech.

Kdy zavolat statika na pomoc

Mezi tyto situace patří například rekonstrukce domu. Před tímto úkonem, kdy víme, že budeme zasahovat do bytového jádra, bychom si měli díky statikovi zjistit, jestli je vůbec vhodné jádro zbourat a postavit nové nebo jestli ho, dle našich plánů, rekonstruovat.

Jestliže při rekonstrukci chceme měnit dispozice budovy, mluvíme o další situaci, kdy budeme statika volat na pomoc. Pokud při podobných pracích chceme například více zatížit nosné konstrukce domu, opět je návštěva statika žádoucí stejně jako v moment, kdy chceme instalovat nové zařízení k domu.

Rizikové či varovné situace, kdy statik je opravdu už potřebný a musíme ho povolat co nejdříve nejsou jenom vzniklé trhliny ve zdech nebo na stropě, ale také poškozené stavební otvory. Jestli se nám špatně otevírají okna nebo dveře, není čas čekat.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...