Nová agentura zajistí kontinuitu čerpání evropských peněz

Stále se mluví o podpoře podnikání, o využívání strukturálních fondů EU k této podpoře. Jak to ale funguje v praxi? V nedávných dnech došlo k jednomu významnému kroku, který by měl tuto podporu z fondů EU usnadnit. Jde o to, že se 1. června 2016 zrodila Agentura pro podnikání a inovace, která bude mít zkratku API. K čemu poslouží?

Zkušení lidé zajistí plynulý přechod

Jde o státní příspěvkovou organizaci, která spadá přímo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. V její kompetenci bude právě už zmiňovaná podpora podnikání a inovací, která bude pramenit přímo ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomůže při kompletní administrativě spojené s uvedením Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do praxe. Tento program je přitom vytyčen na léta 2014 až 2020, je tedy již v běhu a je známý pod zkratkou OP PIK. Agentura API ovšem nevznikla úplně na zelené louce. Od agentury CzechInvest se oddělila divize Strukturální fondy. Čili pracovníci této divize plynule přešli do nové agentury. Jde o lidi, kteří mají velké zkušenosti právě s čerpáním financí ze strukturálních fondů na projekty související s podporou podnikání a inovací. Tím pádem je zachována kontinuita. V podstatě pracovníci budou pokračovat v tom, co již před lety začali.

Jde o požadavek Evropské unie

Agentuře CzechInvest se oddělením této divize ještě více uvolní ruce, aby se mohla věnovat především tomu, co je jejím hlavním posláním, tedy zajištěním investic k nám do České republiky. Na zřízení této agentury tlačila Evropská unie. Všechny instituce, které operují s financemi pocházejícími z Evropské unie, totiž musí patřit pod režim, který určuje zákon o státní službě. Ve hře bylo víc možností, jak tomuto požadavku vyhovět. Nakonec zvítězila popisovaná varianta, která zajistí, že čerpání evropských dotací bude plynulé. Agentura CzechInvest totiž není vysloveně úřadem, který spadá pod služební zákon a její zařazení do něj by přineslo určitá omezení její funkce, což by nebylo vhodné.

Zdroje: czechinvest.org

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...