Vytvořte skvělý reklamní inzerát

Reklamní inzerát je skvělým způsobem propagace nabízeného produktu.  Pro jeho vytvoření nemusíte oslovovat reklamní agenturu. Stačí pár informací a skvělý reklamní inzerát vytvoříte sami.

Co je důležité pro kvalitní inzerát…

O kvalitě a účinnosti reklamního inzerátu rozhoduje spousta faktorů. Jedním z nich je vzhled a obsah titulku. Titulek (headline) bývá totiž obvykle to první, čeho si příjemce na inzerátu všimne.  Nejprve se zaměřme na jeho grafickou stránku, té si totiž lidé všimnou nejdříve. Titulek by měl být výrazný, kontrastní a v jasných barvách. Bude-li headline příliš dlouhý, odradí čtenáře hned na začátku, optimální délka je pět slov. Vyhněte se negacím, ty mnohdy vedou k horšímu porozumění. Slůvka s „ne“ na počátku tedy radši nahraďte jinými.

Dalším důležitým faktorem je velikost inzerátu. Obecně platí, že větší inzeráty zaměstnají pozorovatele na delší dobu a poutají pozornost.

Velký význam má také písmo. U toho je nejdůležitější dobrá čitelnost. Zvolte typ písma, který má nejblíže klasickým, běžně používaným tvarům.

Obrazy pro názornost…

Obrazy jsou člověkem vnímány jako první. Lidé si je rychleji osvojují a zpracovávají, také si lépe zapamatují. Obrazy dokáží obsáhnout a sdělit informaci o produktu, ale také dotvořit náladu a vzbudit v pozorovatelích pozitivní postoj k reklamnímu inzerátu a produktu samotnému.

Velkou roli hrají také barvy. Právě ty totiž přitahují pozornost a dodávají zobrazeným produktům potřebnou autenticitu. Každá z barev vyvolává v pozorovateli určité asociace ve spojení se smyslovým vnímáním. Například světle modrá působí při uvažování o tíze jako lehká, při dotyku měkce, při chuti téměř neutrálně a v souvislosti s teplotou chladně a svěže. Právě díky oné lehkostí bývá světle modrá například na obalech lehkých druhů cigaret.

Nepodceňte při tvorbě reklamního inzerátu ani grafickou ani obsahovou stránku. Vyhraďte si pro tvorbu dostatek času a energie. Pak už jen těšte z výsledku.

Lenka Váhová

Lenka Váhová

Jmenuji se Lenka Váhová a jsem z Ostravy. Jsem copywriterkou a redaktorkou několika magazínů s více než 6 letou zkušeností. Zaměřuji se na téma módy, krásy, zdraví, bydlení a podnikání.

You may also like...