Strojírenství je žádané, ale je nedostatek zaměstnanců

V posledních letech dochází k zájmu žáků základních škol o studium mnohých technických oborů na středních školách. Například ve skupině oborů vzdělání IT od roku 2009 přišel nárůstu o 2,6 % žáků. Projevuje se značný nezájem o jiné obory, zejména v Jihočeském kraji. Právě absolventi učňovských oborů mají nyní velké potenciální uplatnění na trhu práce. Firmy máje stále dost volných pracovních míst a to jak ve velkých, tak i malých firmách. Příkladem je Steeltec, který je stále otevřen novým pracovních příležitostem. Odborníci nabízejí řadu motivačních programů, aby trend poklesu zastavili. Pokles zájmu o učňovské obory se odvíjí od celkového poklesu žáků na středních školách kvůli poklesu populace. Za posledních 7 let bylo v prvních ročnících středních škol 2 000 žáků.

Strojírenství je na vzestupu

V České republice roste zájem o obor Strojírenství a strojírenská výroba, kde byl nárůst od roku 2009 o 2 %. Dále se 20 až 40 % absolventů technických oborů ubírá pracovat do jiného oboru, než ve kterém se vzdělávali. Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika zaznamenala v roce 2010 pokles zájmu o 0,9 %, ale do roku 2014 již byla stabilizovaná. Přispěli k tomu také velkým dílem zaměstnavatelé i zřizovatelé škol. V Plzeňském kraji přetrvávají problémy pro zachování oborů Čalouník, Řezník – uzenář, Obuvník, Zemědělec, Krejčí i Šičky prádla a stavební obory. Ale i zde se zvýšil zájem o strojírenské obory.

Firemní prospěchová stipendia

Motivujícím faktorem pro žáky jsou nyní především firemní prospěchová stipendia v průběhu studia nebo také možnost uzavření pracovní dohody pojednávající o nástupu do zaměstnání po absolvování studia. Stipendijní podpora se týká í zemědělských oborů a sklářský průmysl. Zlínský kraj spolupracuje také se sociálními partnery pomocí sektorových dohod pro obor chemie, textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl, gumárenské a plastikářská výroba na regionální úrovni. Odborné vzdělávání a praktické vyučování probíhá prostřednictvím modernizace veškerých podmínek pro vzdělávání a k tomu i podpory zkvalitnění materiálně technického zázemí ve vybavení škol.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...